På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
Sep 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: larlin
Bullerfri kväll.
Sep 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Sep 21 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Mikael Hovmöller
Sep 22 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: LeifB
Sep 23 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: kimtoivanen
Sep 23 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Carl Dickfelt
Sep 24 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Farbrortant
Sep 24 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte Makerslink 
Sep 25 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: juaspo