På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på ringklockan så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller Slack.
 
Aug 17 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Aug 20 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Aug 21 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Aug 22 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag 
Aug 23 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag 
Aug 23 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll
Aug 24 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Aug 27 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Aug 27 kl 15:00  - 16:00 Säkerhetsgenomgång makervärdar 
Aug 28 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag