På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på ringklockan så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller Slack.
 
Jun 29 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Jul 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Jul 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Jul 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag 
Jul 5 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag 
Jul 5 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag 
Jul 6 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Jul 9 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Fixarpass
Jul 10 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Jul 11 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag