På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på ringklockan så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 21 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Feb 21 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: larlin
Feb 22 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: farbrortant
Feb 25 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: haand22
Feb 25 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång 
Feb 26 kl 18:00  - 18:30 Styrelsemöte  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.5cg65q43f6t536qph359td55o6?hs=121
Feb 26 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: jens
Feb 26 kl 19:00  - 20:30 Årsmöte  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.6q3rnrahgcjl009n2j6ccn6btj?hs=121
Feb 27 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Feb 28 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: larlin