På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på ringklockan så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 11 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: jens
Dec 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: haand22
Dec 13 kl 09:00  - 12:00 Makeronsdag förmiddag  - Värd: leifb
Dec 13 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Dec 13 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: kimtoivanen
Dec 14 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Dec 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Elias
Dec 18 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: jens
Dec 19 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: nomis_82
Dec 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: kimtoivanen