På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Okt 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Okt 19 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Okt 20 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Jens
Okt 21 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ahmed Albayati
Okt 22 kl 08:00  - 17:00 Sankt Kors event  - Eva Ankarberg
Okt 22 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Farbrortant
Okt 22 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte Makerslink 
Okt 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Okt 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: LeifB
Okt 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.
Okt 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Okt 26 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Josefin Persson
Okt 28 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: miam
Okt 29 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Ahmed Albayati
Okt 30 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Acrux
Okt 31 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Okt 31 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Ahmed Albayati
Bullerfri kväll.
Nov 1 kl 17:00  - 20:00 En kväll med 3D-Scanning 
Nov 1 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Ahmed Albayati
Nov 5 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Nov 6 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
Nov 7 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Nov 7 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Ahmed Albayati
Bullerfri kväll.
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Nov 13 kl 09:00  - 11:00 Sankt Kors Event  - Eva Ankarberg
Nov 13 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
Nov 15 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
Nov 19 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
Nov 20 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Nov 23 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: mattias
Nov 24 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Nov 25 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Nov 25 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
Nov 27 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan