På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Nov 13 kl 09:00  - 11:00 Sankt Kors Event  - Eva Ankarberg
Nov 13 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
Nov 15 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
Nov 19 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
Nov 20 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Nov 23 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: mattias
Nov 24 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Nov 25 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias