Vill du ha mer tillgång till spacet än våra öppettider erbjuder? Då kan du bli makervärd.

Det innebär att du tar på dig ansvaret att vara föreningens ansikte utåt två gånger i månaden under ett kvartal. Kvartalen är förskjutna och är grupperade dec-feb, mars-maj, juni-aug, sept-nov. Sammanlagt blir det 6 tillfällen som du låser upp spacet och möter upp nya besökare och medlemmar. Du bestämmer själv vilka pass du kan hålla lokalen öppen.

Utöver detta engagemang måste du medverka i ett fixarpass där vi röjer, bygger och fräschar till i spacet. I utbyte mot det så får du en egen nyckel (personlig tagg) och fri access till lokalen.

Hur?
För att bli makervärd i föreningen behöver man ha viss förkunskap om spacet och känna sig trygg med att presentera det för besökare. Det är bra om du har varit medlem ett tag och att du har blivit bekant med var allt finns. Du ska också ha ett Slack-konto för att kunna ta del av information. När det är det dags för en ny period går ett anmälningsformulär ut via medlemslistan där man kan skriva upp sig som värd.

För att underlätta finns en checklista för makervärdar över vad som skall kontrolleras innan man lämnar lokalen.

Inför varje ny period görs en säkerhetsgenomgång med alla makervärdar där vi uppdaterar läget och går igenom lokalen tillsammans.