Styrelsen i MakersLink består av medlemmar som frivilligt lägger lite extra tid och energi på att ta hand om föreningens administration, ekonomi och koordination.

Mycket av det konkreta arbetet görs av makervärdar eller sker i de olika självstyrande intressegrupperna, Varje grupp har en styrelsekontaktperson (se listan nedan), som inte styr gruppen, men som gärna förmedlar gruppernas tankar och önskemål till styrelsen.

Vi älskar making och MakersLink och vi vill gärna att ni kontaktar oss om ni har tankar, frågor eller idéer.

MakersLinks styrelse 2019

Namn Roll Telefon E-post
Erik Sundvall Ordförande. 072-524 54 55 ordforande@makerslink.se
Torsten Ohlsson Kassör och marknadsföring. 070-537 31 00 kassor@makerslink.se
Lars Lindholm Lokalansvarig.
Kontakt för grupperna hantverk, mekatronik och 3D-print.
070-301 88 94 lokal@makerslink.se
Junior Asante Eventansvarig.
Kontakt för grupperna maskiner, träverkstad och måleri.
073-561 11 21 event@makerslink.se
Amanda Svensson Event- och marknadsföringsansvarig. 073-803 41 56 marknad@makerslink.se
Mattias Wingstedt Kontakt för grupperna metallverkstad och IT/system system@makerslink.se