På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: juaspo
Dec 2 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: juaspo
Dec 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Dec 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: juaspo
Dec 5 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: juaspo
Dec 5 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: juaspo
Bullerfri kväll.
Dec 6 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Dec 6 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Dec 6 kl 19:00  - 20:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Dec 7 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Josefin Persson