På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
jan 29 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
jan 29 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
jan 29 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
jan 30 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Tomas Johansson
feb 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: gustavskog
feb 2 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: gustavskog
feb 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Acrux
feb 5 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: LeifB
feb 5 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: LeifB
feb 5 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.