På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
jan 23 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Mikael Hovmöller
jan 23 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
jan 23 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
jan 24 kl 13:00  - 15:00 Event - Sankt Kors  - Eva Ankarberg
jan 24 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
jan 25 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: kimtoivanen
jan 26 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
jan 27 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
jan 27 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
jan 28 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Josefin Persson