På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
dec 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
dec 21 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
dec 22 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: antonymer
dec 23 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: antonymer
dec 23 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: antonymer
dec 24 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: antonymer
dec 25 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: antonymer
dec 26 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
dec 26 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: larlin
Bullerfri kväll.
dec 27 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: marten