På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
dec 15 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Johan
dec 15 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan
dec 16 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: josterb
dec 17 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: josterb
dec 18 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: jonasbits
dec 18 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: jonasbits
dec 18 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: jonasbits
Bullerfri kväll.
dec 19 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Tomas Johansson
dec 22 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Stefan Marklund
dec 22 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Stefan Marklund