På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 19 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: bobo
Sep 22 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Acrux
Sep 22 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ali B.
Sep 23 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: jonasbits
Sep 24 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
Sep 25 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Basil
Sep 25 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: carlp
Sep 26 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Acrux
Sep 29 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Carl Dickfelt
Sep 29 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk