På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 22 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Jan 22 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Jan 22 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Martin Agebjär
Bullerfri kväll.
Jan 23 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: LeifB
Jan 26 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Tomas Johansson
Jan 27 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: josterb
Jan 28 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Jan 29 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Jan 29 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Jan 29 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.