På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 17 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: jonasbits
Jan 19 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Jan 20 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Jan 20 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
Jan 21 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden