På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
aug 15 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: bobo
aug 18 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Mikael Hovmöller
aug 19 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog