På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
aug 25 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Jens
aug 25 kl 14:30  - 15:30 Säkerhetsgenomgång  - Värd: Kristin
aug 25 kl 15:00  - 16:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: Kristin
aug 26 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Kristin
aug 27 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Jens
aug 28 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: LeifB
aug 28 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Jens
aug 28 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Kristin
Bullerfri kväll.
aug 29 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Jens