På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 3 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag 
Jan 4 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll
Jan 5 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Jan 8 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Jan 9 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Jan 10 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag 
Jan 11 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll
Jan 12 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Jan 15 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Jan 16 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass