På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jun 28 kl 10:30  - 12:30 Bokat av Sanktkors  - Ej öppet - bokat av sanktkors

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.82b2r1nki01cj8durjg0f9p2mc?hs=121
Jun 28 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag 
Jun 28 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll
Jun 29 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Jul 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Jul 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Jul 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag 
Jul 5 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag 
Jul 5 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag 
Jul 6 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag