På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jul 22 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: mattias
Jul 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Jul 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: tomasthemaker
Jul 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Jul 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: mattias
Jul 28 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Jul 29 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: mattias
Jul 30 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: mattias