På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Mar 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: jonasbits
Mar 10 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: bobo
Mar 10 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: bobo
Mar 11 kl 13:00  - 15:00 Value Creation Forum  - - Föreläsning för Entreprenörsskapskurs på LiU. Charlotte Norrman
Mar 11 kl 13:00  - 14:00 LiU Teio 94VCF - Charlotte Norrman 
Mar 11 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Mar 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits