På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 25 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.lljfgf26halgnvdjhml8vt1iv8?hs=121
Sep 26 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.0bedcv2vaurp9b90heh5nfblko?hs=121
Sep 27 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.54nv4onuv9899kati28qnr24p0?hs=121
Sep 28 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.ei19m5jgq1pugp40oslqqi2ouo?hs=121
Sep 29 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag 
Okt 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag 
Okt 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag 
Okt 3 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass Makerspace  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.2qdsftu6r4bpj1vbnnsu6dcl3o?hs=121
Okt 4 kl 18:00  - 20:00 Intro laserskäraren  - - Fullbokat

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.ad81spsj9qnehl95p0v74c1i3o?hs=121
Okt 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/bWFrZXJzcGFjZWxpbmtvcGluZ0BnbWFpbC5jb20.9fa6iktmspvlo01rl2536jskek?hs=121