På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 3 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: gustavskog
Feb 3 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: gustavskog
Feb 4 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Feb 5 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
Feb 6 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 6 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Feb 6 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: antonymer
Bullerfri kväll.
Feb 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 8 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt