På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Maj 4 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Maj 5 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Maj 5 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Maj 6 kl 18:00  - 21:00 Inställt: Makermåndag Vattnet avstängt  - Vattnet avstängt
Maj 7 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Kristin
Maj 8 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: carlp
Maj 8 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
Maj 8 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Sarah msSabbath
Bullerfri kväll.
Maj 9 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Maj 10 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp