På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 13 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Dec 14 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Dec 15 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: jonasbits
Dec 16 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: marten
Dec 16 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
Dec 17 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: marten
Dec 18 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Dec 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
Dec 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Acrux
Bullerfri kväll.
Dec 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Dec 21 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Dec 26 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 2 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 2 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Jan 3 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Jan 7 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: marten
Jan 8 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Jan 9 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: marten
Jan 9 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Jan 9 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Josefin Persson
Bullerfri kväll.
Jan 10 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Jan 12 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: karin
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Jan 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 16 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.
Jan 21 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Jan 22 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Jan 24 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Jan 25 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: kimtoivanen
Jan 28 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Josefin Persson
Jan 31 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 4 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Feb 5 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Feb 6 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Feb 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: karin
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: larlin
Feb 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Feb 14 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Feb 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 25 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Feb 26 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Feb 28 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Mar 11 kl 13:00  - 14:00 LiU Teio 94VCF - Charlotte Norrman 
Mar 11 kl 13:00  - 15:00 Value Creation Forum  - - Föreläsning för Entreprenörsskapskurs på LiU. Charlotte Norrman