På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Apr 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Apr 24 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: miam
Apr 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: erikhk
Apr 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Apr 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Apr 26 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: erikhk
Apr 27 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Apr 28 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Apr 28 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Apr 29 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Maj 1 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: erikhk
Maj 1 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Maj 2 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Maj 3 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: erikhk
Maj 4 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Maj 6 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Maj 7 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Kristin
Maj 9 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Maj 12 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Johan
Maj 12 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan
Maj 13 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Kristin
Maj 14 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Maj 15 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Maj 16 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Maj 19 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: karin
Maj 19 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: karin
Maj 19 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan
Maj 20 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Maj 21 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Maj 27 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Maj 28 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Jun 13 kl 13:00  - 18:00 Studiebesök Motala Kommun  - - Torsten & Kristofer