På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 19 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: bobo
Sep 22 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Acrux
Sep 22 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ali B.
Sep 23 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: jonasbits
Sep 24 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
Sep 25 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Basil
Sep 25 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: carlp
Sep 26 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Acrux
Sep 29 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Carl Dickfelt
Sep 29 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Sep 30 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: erikhk
Okt 1 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Okt 2 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: karin
Okt 2 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Okt 2 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: erikhk
Bullerfri kväll.
Okt 3 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Stefan Marklund
Okt 6 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Kristin
Okt 6 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: Kristin
Okt 6 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Okt 9 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: tomasthemaker
Okt 9 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: tomasthemaker
Okt 9 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
Okt 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Okt 23 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Okt 23 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Okt 30 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: karin
Okt 30 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Nov 4 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: bobo
Nov 6 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Nov 6 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Nov 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Kristin
Nov 7 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: Kristin
Nov 13 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Nov 14 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: bobo
Nov 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: tomasthemaker
Nov 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: tomasthemaker
Nov 27 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Nov 27 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje