På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Aug 15 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Aug 15 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: jens
Aug 15 kl 19:00  - 21:00 Temakväll - MIDI instrument 
Aug 16 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Fixarpass Värd: Josefin Persson
Aug 17 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Aug 18 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Josefin Persson
Aug 20 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: kimtoivanen
Aug 21 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Aug 22 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: jen
Aug 22 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: jen
Aug 23 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Aug 25 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: jens
Aug 26 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång för makervärdar 
Aug 27 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: bobo
Aug 28 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Aug 29 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Aug 29 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: larlin
Aug 29 kl 19:00  - 21:00 Temakväll - Bygga Snickarglädje 
Aug 30 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
Sep 24 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte Makerslink 
Sep 26 kl 19:00  - 21:00 Temakväll - Skulptera med lera