På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
feb 17 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
feb 18 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
feb 19 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Johan Magnusson
feb 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Markus Eklund
feb 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Martin Agebjär
Bullerfri kväll.
feb 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Mattias Winther
feb 23 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
feb 23 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
feb 24 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Mattias Winther
feb 25 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Mattias Winther
feb 26 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Johan Magnusson
feb 26 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
feb 26 kl 18:00  - 20:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: Jens
feb 27 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: Jens
feb 27 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Jens