På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Mar 29 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Frudde
Mar 31 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Sarah msSabbath
Mar 31 kl 17:00  - 20:00 Makersöndag kväll  - Värd: Sarah msSabbath
Apr 1 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Sarah msSabbath
Apr 2 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Apr 3 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Jens
Apr 3 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Jens
Apr 3 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Jens
Bullerfri kväll.
Apr 3 kl 18:00  - 19:30 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Apr 4 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Apr 5 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Frudde
Apr 6 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux