På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Mar 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Carl Dickfelt
Mar 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Mar 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: jonasbits
Bullerfri kväll.
Mar 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Mar 22 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Sarah msSabbath
Mar 25 kl 08:00  - 13:00 Event Sankt Kors  - - Eva Ankarberg
Mar 25 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Mar 25 kl 18:00  - 19:30 Möte snickerboa  - @bobo
Mar 26 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Mar 27 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Mar 27 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: tor_selden
Bullerfri kväll.
Mar 28 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Mar 29 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Frudde
Mar 31 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Sarah msSabbath
Mar 31 kl 17:00  - 20:00 Makersöndag kväll  - Värd: Sarah msSabbath
Apr 1 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Sarah msSabbath
Apr 2 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Apr 3 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Jens
Apr 3 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Jens
Apr 3 kl 18:00  - 19:30 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Apr 3 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Jens
Bullerfri kväll.
Apr 4 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Apr 5 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Frudde
Apr 6 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux
Apr 7 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Acrux
Apr 7 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
Apr 8 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Apr 9 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Apr 9 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: karin
Apr 10 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Apr 10 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Apr 10 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Frudde
Bullerfri kväll.
Apr 11 kl 15:00  - 18:00 Makertorsdag eftermiddag  - Värd: karin
Apr 11 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Apr 12 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB
Apr 13 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
Apr 15 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Frudde
Apr 16 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: LeifB
Apr 17 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Apr 17 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Apr 17 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Acrux
Bullerfri kväll.
Apr 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Apr 19 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: erikhk
Apr 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Apr 24 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: miam
Apr 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: erikhk
Apr 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Apr 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Apr 26 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: erikhk
Apr 27 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias