På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
mar 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Carl Dickfelt
mar 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
mar 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: jonasbits
Bullerfri kväll.
mar 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
mar 22 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Sarah msSabbath