På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
nov 13 kl 16:00  - 21:00 MakersLink - Fredagsprojektande  - Samuel Kvällsansvarig
nov 16 kl 18:00  - 21:00 Temakväll - Bygga stora prototyper  - Diskussion och inspirationskväll för de som är intresserade av stora prototyper i någon form.
nov 17 kl 18:00  - 21:00 MakerTisdag 
nov 18 kl 18:00  - 21:00 Makerspace Onsdagsfika 
nov 22 kl 18:00  - 20:30 Söndagsöppet 
nov 24 kl 18:00  - 21:00 MakerTisdag - WikiKväll 
nov 25 kl 18:00  - 21:00 Makerspace Onsdagsfika 
nov 26 kl 18:00  - 21:00 Arduinworkshop del 3 
nov 27 kl 14:20  - 21:00 Makerspace Fredagsöppet 
dec 1 kl 18:00  - 21:00 MakerTisdag