På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Maj 12 kl 09:00  - 22:00 MakerJam  - Öppet även för icke Jammare. Anmälan: https://goo.gl/forms/jYrwvkSPClStlnrr2
Maj 13 kl 09:00  - 16:00 MakerJam  - Öppet även för icke jammare. Anmälan: https://goo.gl/forms/jYrwvkSPClStlnrr2
Maj 13 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: larlin
Maj 13 kl 16:00  - 18:00 MakerJam presentation  - Endast tysta arbeten. Anmälan: https://goo.gl/forms/jYrwvkSPClStlnrr2
Maj 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: arvidsoderholm
Maj 15 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: haand22
Maj 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Maj 16 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: mattias
Maj 17 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Fixarpass Värd: klajo
Maj 18 kl 13:00  - 17:00 Spånsug ur drift