På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jun 16 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: patrik_n
Jun 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Jun 18 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Jun 19 kl 12:00  - 17:00 Coder Dojo Summer camp 
Jun 19 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Jun 20 kl 15:00  - 18:00 Makereftermiddag  - värd: juaspo
Jun 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: kimtoivanen
Jun 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Jun 24 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Jun 25 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: kimtoivanen