På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Aug 29 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Aug 29 kl 17:30  - 19:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: larlin
Aug 29 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Bullerfri kväll Värd: larlin
Aug 29 kl 19:00  - 21:00 Temakväll - Bygga Snickarglädje 
Aug 30 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
Sep 1 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: LeifB
Sep 2 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Sep 2 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: gustavskog
Sep 3 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: kimtoivanen
Sep 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: kimtoivanen