På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Okt 4 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Okt 5 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Okt 6 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: carlp
Okt 7 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Acrux
Okt 8 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Farbrortant
Okt 9 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: tec
Okt 10 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Okt 10 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.
Okt 11 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: mattias
Okt 12 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp