På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Nov 8 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Nov 9 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Acrux
Nov 10 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux
Nov 11 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: jonasbits
Nov 11 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
Nov 12 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Mikael Hovmöller
Nov 13 kl 09:00  - 11:00 Sankt Kors Event  - Eva Ankarberg
Nov 13 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
Nov 14 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam