På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 8 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: LeifB
Sep 9 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Sep 9 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: gustavskog
Sep 10 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Sep 10 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: karin
Sep 10 kl 19:00  - 20:30 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Sep 11 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: juaspo
Sep 12 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Sep 12 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Josefin Persson
Bullerfri kväll.
Sep 13 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: juaspo