På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 4 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: juaspo
Dec 5 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: juaspo
Dec 5 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: juaspo
Bullerfri kväll.
Dec 6 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Dec 6 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Dec 6 kl 19:00  - 20:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Dec 7 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Josefin Persson
Dec 8 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux
Dec 9 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: kimtoivanen
Dec 9 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: kimtoivanen
Dec 10 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Dec 11 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: juaspo
Dec 12 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Dec 12 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Josefin Persson
Bullerfri kväll.