På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 14 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Josefin Persson
Sep 15 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: carlp
Sep 16 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: juaspo
Sep 16 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ahmed Albayati
Sep 17 kl 18:00  - 21:00 Workshop studentgrupp - carlp 
Sep 17 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Sep 18 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: tec
Sep 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
Sep 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: larlin
Bullerfri kväll.
Sep 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen