På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 13 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Dec 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
Dec 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Acrux
Bullerfri kväll.
Dec 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Jan 2 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 3 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
Jan 9 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Jan 9 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Josefin Persson
Bullerfri kväll.
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: karin