På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
dec 13 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen
dec 14 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
dec 15 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: jonasbits
dec 16 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: marten
dec 16 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
dec 17 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: marten
dec 18 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
dec 19 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
dec 19 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Acrux
Bullerfri kväll.
dec 20 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: kimtoivanen