På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 5 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: erikhk
Jan 6 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Jan 6 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Jan 7 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: marten
Jan 8 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Jan 9 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: marten
Jan 9 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
Jan 9 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Josefin Persson
Bullerfri kväll.
Jan 10 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Jan 11 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB