På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 10 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Jan 12 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: karin
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Jan 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 16 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.
Jan 21 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Jan 22 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Jan 24 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Jan 25 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: kimtoivanen