På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
okt 13 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: carlp
okt 14 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: larlin
okt 14 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: karin
okt 14 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: larlin
okt 14 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: larlin
okt 15 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: larlin
okt 16 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Jens
okt 17 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
okt 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
okt 19 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
okt 20 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Jens
okt 21 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ahmed Albayati
okt 22 kl 08:00  - 17:00 Sankt Kors event  - Eva Ankarberg
okt 22 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Farbrortant
okt 22 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte Makerslink 
okt 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
okt 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: LeifB
okt 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.
okt 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
okt 26 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: jonasbits
okt 28 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: miam
okt 29 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Ahmed Albayati
okt 30 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
okt 31 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Josefin Persson
okt 31 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Ahmed Albayati
Bullerfri kväll.
nov 1 kl 17:00  - 20:00 En kväll med 3D-Scanning 
nov 1 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: bobo
nov 2 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB
nov 3 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Jens
nov 4 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Acrux
nov 5 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
nov 6 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
nov 7 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
nov 7 kl 17:30  - 19:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
nov 7 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: LeifB
Bullerfri kväll.
nov 8 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
nov 8 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
nov 9 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Acrux
nov 10 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux
nov 11 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: jonasbits
nov 11 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
nov 12 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Mikael Hovmöller
nov 13 kl 09:00  - 11:00 Sankt Kors Event  - Eva Ankarberg
nov 13 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
nov 14 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
nov 15 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
nov 16 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Mikael Hovmöller
nov 18 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
nov 18 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
nov 18 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias