På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 11 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB
Jan 12 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Jan 13 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Jan 13 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: karin
Jan 15 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Jan 16 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: LeifB
Jan 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Jan 16 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: staffan
Bullerfri kväll.