På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Okt 17 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Okt 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Okt 19 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Carl Dickfelt
Okt 20 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Jens
Okt 21 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Ahmed Albayati
Okt 22 kl 08:00  - 17:00 Sankt Kors event  - Eva Ankarberg
Okt 22 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Farbrortant
Okt 22 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte Makerslink 
Okt 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Okt 24 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: LeifB