På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
jan 27 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
jan 27 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
jan 28 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Josefin Persson
jan 29 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
jan 30 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Acrux
jan 30 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
jan 30 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: carlp
Bullerfri kväll.
jan 31 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
feb 1 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Acrux
feb 2 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Acrux