På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 8 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: larlin
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: karin
Feb 10 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: jonasbits
Feb 11 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: carlp
Feb 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Feb 13 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: carlp
Feb 13 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: carlp