På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Carl Dickfelt
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: larlin
Feb 10 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: karin
Feb 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Feb 14 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: bobo
Feb 17 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: bobo
Feb 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Feb 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec