På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Nov 13 kl 09:00  - 11:00 Sankt Kors Event  - Eva Ankarberg
Nov 13 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: gustavskog
Nov 14 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Nov 15 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: staffan
Nov 16 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: Mikael Hovmöller
Nov 18 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: mattias
Nov 18 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Nov 18 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: mattias
Nov 19 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
Nov 19 kl 18:30  - 19:30 Styrelsemöte MakersLink