På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Apr 11 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Apr 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Apr 23 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: klajo
Apr 24 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Apr 25 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Apr 29 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Maj 1 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Maj 2 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
Maj 6 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Maj 9 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec