På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
apr 11 kl 15:00  - 18:00 Makertorsdag eftermiddag  - Värd: karin
apr 11 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: klajo
apr 12 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB
apr 13 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: mattias
apr 15 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Frudde
apr 16 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: LeifB
apr 17 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
apr 17 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
apr 17 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Acrux
Bullerfri kväll.
apr 18 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec